پرسش جدید

به خاطر داشته باشید که قبل از نوشتن سوال حتما جستجو کنید تا سوال تکراری پرسیده نشود . پاسخ هایی که دریافت می کنید صرفا جهت مشاوره می باشد و از انجام دادن هر کدام از پاسخ های دریافت شده بدون هماهنگی با پزشک جدا خودداری کنید.

در هنگام دریافت جواب از طریق sms مرا خبر کن